Aanmelden als Goed Doel

De Ronde Tafel Veldhoven is een serviceclub welke door middel van verschillende activiteiten middelen bijeenbrengt voor goede doelen in de regio Veldhoven.

Door middel van het invullen van dit aanvraagformulier kunnen organisaties zich aanmelden en zal de Goede Doelen Commissie van de Ronde Tafel Veldhoven uiteindelijk bepalen of een doel in aanmerking komt voor een donatie.

De projecten die in aanmerking willen komen voor een (financiële) bijdrage van de Ronde Tafel Veldhoven worden getoetst aan de volgende criteria:

Voorwaarden ten aanzien van aard van projecten:

 • Projecten dienen bij voorkeur afkomstig te zijn uit Veldhoven
 • Projecten komen in beginsel niet in aanmerking voor andere subsidies
 • Projecten moeten bijdragen aan de leefbaarheid en/of het welzijn van onze samenleving
 • Projecten die thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie komen in principe niet in aanmerking voor een aanvraag
 • Er worden geen financiële bijdragen in exploitaties gegeven, het goede doel moet zelfstandig gelabeld kunnen worden
 • Aan het project of de betreffende organisatie mogen geen commercieel doelstelling of winstoogmerk hebben
 • Een project moet binnen een half jaar na donatie uitgevoerd worden

Overige voorwaarden:

 • Alleen compleet ingevulde aanvraagformulieren worden door de Goede Doelen Commissie in behandeling genomen
 • Bij toekenning van de donatie kunnen extra voorwaarden worden gevraagd
 • Bij donatie is de ontvanger verplicht om na afloop van het project schriftelijk een verslag uit te brengen over het behaalde resultaat
 • Op verzoek kan worden gevraagd naar een projectplan en financiële begroting/jaarrekening van de organisatie zelf
 • De keuze van de Goede Doelen Commissie is bindend, er is geen beroep mogelijk

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Klik dan hier voor het aanvraagformulier >